Olycksfallsförsäkring logo

Olycksfallsförsäkring bakgrund

Sensor olycksfallsförsäkring


För dig som letar efter en bra olycksfallsförsäkring så är Sensor Försäkring ett ypperligt val att överväga.

Varför skall man välja Sensor Försäkring?

Med Sensor får du en allomfattande sjuk- och olycksfallsförsäkring som inte bara skyddar vid olycksfall med ersättning för såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet utan även vid bestående men på grund av allvarlig sjukdom såsom cancer; dessutom erbjuder de en speciell Barnolycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt året om och en olycksfallsförsäkring som täcker kostnader relaterade till olycksfallet inklusive läkarvård tandvård förstörda kläder och resor samt ersättning för utseendemässiga följder som framträdande ärr allt för att du och din familj ska känna er trygga och skyddade.

Olycksfallsförsäkring med bra täckning

Sensor erbjuder en omfattande sjuk- och olycksfallsförsäkring som ger trygghet i händelse av olycksfall och sjukdom. Vid olycksfall har försäkringen samma ersättningsposter som den fristående olycksfallsförsäkringen men går vidare och lämnar även ersättning för medicinsk invaliditet på grund av sjukdom. Skulle du drabbas av bestående men som en följd av en allvarlig sjukdom som cancer hjälper försäkringen till med ekonomisk kompensation.

För familjer med barn finns Sensor Barnolycksfallsförsäkring som skyddar barnet dygnet runt året om. Denna försäkring gäller med samma omfattning som den för vuxna och inkluderar också ekonomisk invaliditet. Om barnets arbetsförmåga skulle bli nedsatt efter ett olycksfall står försäkringen där som en stöttande hand för att kompensera inkomstbortfallet.

Sensor förstår vikten av ett komplett skydd och deras olycksfallsförsäkring täcker dig om du skulle drabbas av en kroppsskada genom olycksfall. Skulle skadan medföra bestående men finns ersättning för medicinsk invaliditet samt kostnader i samband med olycksfallet såsom läkarvård tandvård förstörda kläder och resor till och från vårdinrättningar. Medicinsk invaliditet innebär en varaktig nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga utan hänsyn till yrke arbetsförhållanden fritidsintressen eller dylikt. Du kan även få ersättning för utseendemässiga följder av en olycksfallsskada som till exempel om skadan läker med ett framträdande ärr.

Olycksfallsförsäkring hos Sensor Försäkring

Omdöme av Sensor Försäkring olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring bakgrund
Intresserad av Sensor Försäkring?

SE DITT PRIS