Olycksfallsförsäkring

Välkommen! Här kan du få hjälp att hitta rätt olycksfallsförsäkring för just dig. Ditt val kan göra enorm skillnad när olyckan väl är framme.

Bästa olycksfallsförsäkringen 2018


ica olycksfallsförsäkring
 • Ingen självrisk
 • Skydd utomlands 12 mån
 • Bra pris
 • 85 kr/mån för en person
 • 169 kr/mån för två personer
 • 199 kr/mån för 3+r

En olycka kan hända vem som helst, när som helst. Det kan ta lång tid att återhämta sig och den processen innebär ofta en stor ekonomisk förlust för den som saknar olycksfallsförsäkring. Därför är det kanske inte så konstigt att olycksfallsförsäkring är den näst vanligaste försäkringen som tecknas i Sverige.

Olycksfallsförsäkringar är utformade för att avlasta dig ekonomiskt vid en olycksfallsskada. En olycksfallsskada definieras som en skada som drabbat dig ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse.

Försäkringsbolagen varierar lite i definitionen av vad som kan räknas som ett olycksfall, vilket medför att olika olycksfallsförsäkringar omfattar olika olyckor. De kan även variera i omfattning beroende på bland annat din ålder. Därför är det viktigt att läsa på ordentligt och jämföra flera försäkringsbolag för att hitta det som passar dig bäst.

Varför olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringen är ett viktigt komplement till övriga försäkringar. Att skaffa en olycksfallsförsäkring innebär att du slipper en del av den stress som annars kan uppstå när en olycka sker. Ekonomisk ersättning kan underlätta enormt när olyckan är framme så fokus kan ligga på återhämtning. Ett exempel är även vad som sker om du omkommer i en olycka. Då kan dina närstående ha rätt till ett engångsbelopp vilket underlättar kostnader för till exempel begravning och gravsten så de kan koncentrera sig på att hantera sorgen.

Självklart kan du inte få ersättning för en olycksfallsskada som sker innan du tecknat din olycksfallsförsäkring, och för att slippa ångra dig i efterhand kan det vara en god idé att skaffa en försäkring snarast i förebyggande syfte.

Hur fungerar en olycksfallsförsäkring?

Ersättning

Försäkringsbolaget betalar ut ekonomisk ersättning som en engångssumma eller uppdelat som ett löpande månadsbelopp för att kompensera för den fysiska eller psykiska skada som uppstått. Ersättningen är ofta en viss procent av försäkringsbeloppet. Hur stor procent som utbetalas beror på skadans omfattning.

Exempel: Karin har ett försäkringsbelopp på 800 000 kr. En dag när hon dansar vals snubblar hon på ett bananskal och bryter ett ben. Hennes invaliditetsgrad bedöms till 10%. Enligt den försäkring hon har får hon då ut 10% av 800 000 kr, alltså 80 000 kr.

Merkostnader

Du kan även få ersättning för merkostnader som uppstår vid olycksfall, det vill säga kostnader för bland annat transport och vård.

Exempel: Bertil är ute och rider och ramlar av hästen. Han kontaktar sitt försäkringsbolag och med hjälp av de kvitton de sparat kan han få tillbaka pengar han betalat för taxiresan till sjukhuset och kostnaden för läkarvård. Han får även ut pengar från sin olycksfallsförsäkring för att ersätta ridkläderna som förstördes i olyckan.

Vad en olycksfallsförsäkring kan ge ersättning för

Varje olycksfallsförsäkring är unik beträffande innehåll. Här är några exempel på vad du ofta kan få ekonomisk ersättning för:

 • Medicinsk invaliditet – Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsättning av fysisk eller psykisk funktionsförmåga efter olyckan. Skadan ersätts utifrån bedömd invaliditetsgrad och ersättningen påverkas av försäkringsbeloppet.
 • Kroppsskada – Vid en kroppsskada som innebär att du behöver läggas in på sjukhus ett visst antal dagar kan du få en engångssumma. Ersättningssumman beror på typ av skada och hur många dagar du ska vara inlagd för att kunna få ersättning varierar.
 • Begravningshjälp – En engångssumma som betalas ut för att täcka kostnader som uppstår vid dödsfall på grund av olyckan.
 • Ärrbildning till följd av olyckan – Ersättningen du får för ärrbildning beror på ärrets storlek och synlighet, det vill säga var på kroppen det är placerat.
 • Läkarvård och tandläkarbesök – En viss tid efter olyckan kan kostnader för läkarvård och tandläkarbesök kopplade till olyckan kan ersättning erhållas. Ofta gäller detta cirka 1 år för läkarbesök men kan gälla flera år vid tandläkarbesök.
 • Sjukhusvistelse – Du kan erhålla en summa pengar för varje dag du är inlagd på sjukhus. Detta gäller upp till en viss gräns, till exempel 180 dagar.
 • Akutersättning – Vid en akut sjukskrivning på mer än 8 dagar ges en ersättning. Denna ersättning sjunker markant efter 65 års ålder.
 • Rehabilitering – Krävs en privat rehabilitering där högkostnadsskyddet inte gäller kan ekonomiskt stöd utdelas i viss mån.
 • Övriga kostnader – Under kategorin övriga kostnader ingår bland annat ersättning för förstörda kläder (ex ridkläder eller skyddskläder), förstörda hjälpmedel (ex rullstol eller glasögon) samt resor till och från sjukhus. Hit räknas även psykologbesök i syfte att bearbeta obehagliga händelser, exempelvis ett överfall. Många försäkringsbolag ger ersättning för uppemot 10 psykologbesök. Vilka kostnader som räknas under rubriken “övrig kostnad” kan ibland verka oklart. Kontakta försäkringsbolaget om det är något specifikt du undrar över.

Vad ersätter inte en olycksfallsförsäkring?

Som tidigare nämnt är alla olycksfallsförsäkringar unika. Här är några exempel på några fall där du ofta inte kan få ersättning:

 • Om skadan uppkommit när du genomfört riskfylld aktivitet (till exempel åker skidor offpist eller utövar sport som innefattar sparkar och slag)
 • Om skadan uppstår eftersom du idrottar på professionell nivå
 • Om skadan uppstår vid vistelse utanför Norden i mer än 12 månader. Ofta inkluderas inte heller vårdkostnader utomlands.
 • Om du drabbas av en smitta från bakterier eller virus
 • Om du drabbas av en förgiftning eller smitta från mat eller dryck

Att välja rätt olycksfallsförsäkring

Se till att välja en olycksfallsförsäkring som passar just dig så kommer du tacka dig själv i framtiden. Ta hänsyn till dessa punkter när du jämför olycksfallsförsäkringar:

Redan existerande olycksfallsförsäkring

Kolla upp vilken försäkring du har genom din arbetsgivare. Ofta gäller försäkringen för olyckor på jobbet samt för olyckor på väg till eller från jobbet. Det kan dock vara så att din arbetsgivare tecknat en olycksfallsförsäkring för dig som omfattar mer än du räknat med. När du vet vad som gäller kan du välja att teckna en försäkring som kompletterar den redan existerande. Av samma anledning bör du även undersöka om du har en olycksfallsförsäkring via facket eller om din partner har en gruppförsäkring som omfattar dig.

Försäkringens omfattning

Vad tycker du är viktigt att en försäkring skyddar mot? Jämför innehåll och omfattning av flera försäkringar innan du väljer.

Din ålder

Vissa försäkringar går inte att teckna efter en viss ålder. Andra går att teckna men endast med låga försäkringsbelopp. Ofta sjunker ersättningen för olika skador från och med att den försäkrade fyller 65.

Val av försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anger det högsta ekonomiska beloppet du kan få vid en skada. Många ersättningar du får är en viss procentsats av försäkringsbeloppet. Ett exempel är du hos vissa försäkringsbolag kan ersättas med högst 5% av försäkringsbeloppet vid läkarbesök, resor och tandskador. Ju högre försäkringsbelopp desto mer kostar premien. Välj det försäkringsbelopp som kan vara mest fördelaktigt för dig samt passar din ekonomiska situation.

Antal personer

Hos vissa försäkringsbolag kan du försäkra flera familjemedlemmar samtidigt. Ibland får du då en “mängdrabatt” och kan spara pengar.

Eventuell tilläggsförsäkring:

 • Riskfyllda aktiviteter – Många försäkringar ger inte ersättning vid olyckor som sker i samband med så kallade riskfyllda aktiviteter. Det kan innebära till exempel extremsporter, bungyjump och fallskärmshopp. Om du är professionell idrottsutövare är det ofta så att skador orsakade av idrottandet inte omfattas av olycksfallsförsäkringen. Kolla först upp om du är har har en försäkring via din idrottsklubb. Annars kan det vara passande att börja kolla på alternativ. Hittar du inte en olycksfallsförsäkring som inkluderar just din favoritaktivitet kan det vara en idé att undersöka huruvida du kan teckna en tilläggsförsäkring för ett komplett skydd.
 • Ekonomisk invaliditet – När du råkar ut för en skada som medför medicinsk invaliditet kan detta även medföra nedsatt arbetsförmåga. Tillvalet ekonomisk invaliditet kan motverka en del av det inkomstbortfall som annars uppstår.
 • Diagnoser – Engångsbelopp vid allvarlig diagnos. Vilka diagnoser som omfattas beror på försäkringen. Exempelvis hjärtattack, Parkinsons sjukdom, dövhet och hjärntumör kan resultera i ersättning. Tillvalet diagnoser går ofta bara att välja upp till en ålder av 65 år, men vissa bolag har även en förenklad version för personer som har passerat den åldern.

Tre snabba tips:

 1. Stirra dig inte blind på priser när du väljer försäkring – det är till stor del försäkringens innehåll som avgör om den är ett gynnsamt val för dig.
 2. Om du är dubbelförsäkrad (dvs omfattas av flera olycksfallsförsäkringar) kan du i vissa fall få ut ersättning från alla försäkringar. Detta gäller vid Medicinsk invaliditet, Omställningskapital, Vanprydande ärr och dödsfallsbelopp.
 3. Var noggrann med att spara kvitton vid betalningar som kan räknas som merkostnader så du använda dem vid begäran om ersättning.