Olycksfallsförsäkring logo

Olycksfallsförsäkring bakgrund

Bästa olycksfallsförsäkringen 2024


Vi har utsett Hedvig till bästa olycksfallsförsäkring just nu. Läs mer om Hedvig och andra försäkringsbolag längre ner på sidan.

Bäst i test topplista över olycksfallsförsäkringar

Att vara förberedd på det oväntade är en viktig del av livet och rätt olycksfallsförsäkring kan göra en stor skillnad. Vi har granskat, jämfört och testat marknadens ledande olycksfallsförsäkringar för att ge dig en klar och tydlig topplista. Här hittar du de mest pålitliga och prisvärda alternativen, så att du kan känna dig trygg i ditt val.

Hedvig olycksfallsförsäkring

1. Hedvig

Med Hedvig får du omfattande skadeskydd dygnet runt i hela världen, ersättning upp till 1 miljon kronor vid bestående men och förlorad arbetsförmåga, samt unikt skydd för extremsport – allt utan självrisk!

Läs mer

Konsumentförsäkring olycksfallsförsäkring

2. Konsumentförsäkring

Få en trygghet i livets alla situationer – Konsumentförsäkrings familjeolycksfallsförsäkring skyddar dig och din familj även på fritiden, med ersättningar upp till 1 miljon kr. Gäller för alla, från singel (42 kr/mån) till familj (198 kr/mån).

Läs mer

Sensor Försäkring olycksfallsförsäkring

3. Sensor Försäkring

Med Sensor får du trygghet vid olycksfall och ersättning vid medicinsk invaliditet. Sensor barnolycksfallsförsäkring skyddar barnet dygnet runt och även ekonomisk invaliditet ingår.

Läs mer

DÄRFÖR SKALL DU HA EN OLYCKSFÖRSÄKRING

En olycksförsäkring kan ge dig trygghet och ekonomisk hjälp om du skulle råka ut för en olycka. Livet är fyllt av oväntade händelser, och det är viktigt att vara förberedd på det oförutsägbara. Med en olycksförsäkring kan du få ekonomisk ersättning för olika kostnader som kan uppstå till följd av en olycksfallsskada. Här är några av de områden som en olycksförsäkring kan täcka:

 • Vård & Behandling:
  Försäkringen kan täcka kostnader för läkarvård och hjälpmedel som behövs efter ett olycksfall. Det inkluderar även ersättning för resor till och från behandling samt för kläder, glasögon och hjälm som har skadats i samband med olyckan. Du kan få upp till en viss summa per skada och dessa kostnader täcks även inom Norden.
 • Krisjälp:
  Om du skulle drabbas av en krisreaktion efter en olycka, som ett överfall, misshandel, rån eller våldtäkt, kan du ha rätt till behandling hos en legitimerad psykolog. Försäkringen kan täcka resorna till och från behandlingen och ge ersättning för kostnaderna upp till en viss summa per skada.
 • Tandskada:
  En olycksförsäkring kan också täcka tandvårdskostnader som uppkommit på grund av en olycksfallsskada. Det kan inkludera läkarvård och hjälpmedel för tandläkarbehandling, och kostnaderna inom Norden kan ersättas upp till en viss summa per skada.
 • Bestående men:
  Om du skulle råka ut för en olycksfallsskada som resulterar i en bestående nedsättning av din kroppsfunktion, kan försäkringen ge dig ersättning. Hur mycket du får beror på den medicinska invaliditetsgraden enligt en särskild tabell. Ersättningen bestäms som en procentsats av försäkringsbeloppet och kan vara upp till en viss maximal summa.
 • Sjukhusvistelse:
  Om du behöver läggas in på sjukhus för behandling kan en olycksförsäkring ge dig en viss summa per dygn för varje påbörjat dygn på sjukhus. Detta kan vara till hjälp för att täcka kostnaderna för vården under din vistelse.
 • Förlorad arbetsförmåga:
  Om du skulle drabbas av en olycksfallsskada som resulterar i en nedsättning av din arbetsförmåga med mer än 50%, kan försäkringen ge dig ekonomisk ersättning. Detta kräver att olycksfallet även har resulterat i en viss medicinsk invaliditetsgrad och att försäkringskassan har beviljat viss sjukersättning. Ersättningen bestäms som en procentsats av försäkringsbeloppet och kan vara upp till en viss maximal summa.
 • Ärr:
  Om du har fått ärr eller andra utseendemässiga förändringar på grund av en olycksfallsskada, kan försäkringen ge dig en engångsersättning. Ersättningen beror på faktorer som din ålder, ärrets placering och storlek.
 • Dödsfall:
  Om du skulle avlida till följd av en olycksfallsskada kan försäkringen betala ut en ersättning till dina efterlevande.

RISKER ATT INTE HA EN OLYCKSFÖRSÄKRING

Att inte ha en olycksfallsförsäkring kan medföra flera potentiella risker och ekonomiska konsekvenser. Om du drabbas av en olycksfallsskada utan att vara försäkrad kan du tvingas stå för kostnaderna för olika former av vård och behandling på egen hand. Detta kan inkludera läkarvård, medicinska hjälpmedel, och behandlingar som krävs för att återhämta dig från skadan. Dessa kostnader kan variera beroende på skadans omfattning och svårighetsgrad.

En annan risk är att du inte skulle vara täckt för eventuell krisreaktion eller psykologisk behandling om du drabbas av en traumatisk händelse såsom ett olycksfall, överfall, eller andra allvarliga händelser. Psykologisk behandling kan vara viktig för att hantera och återhämta sig från sådana händelser, och utan en försäkring kan du behöva betala för dessa tjänster själv.

Vidare kan skador på tänderna vara en kostsam affär om du inte har en olycksfallsförsäkring som täcker tandvårdskostnader. Behandlingar för tandskador efter olycksfall, såsom tandläkarbesök och eventuell tandreparation, kan belasta din ekonomi om du inte har försäkringsskydd som kan bidra till att täcka dessa kostnader.

Utöver de direkta vårdkostnaderna kan förluster i arbetsförmåga och ekonomiskt bortfall vara en risk om du inte har en olycksfallsförsäkring. Om du drabbas av bestående skador som påverkar din förmåga att arbeta, kan det leda till minskade inkomster och ekonomisk osäkerhet. En olycksfallsförsäkring kan ge ekonomiskt stöd i form av ersättning för förlorad arbetsförmåga och medicinsk invaliditet.

Så här jämför du olycksfallsförsäkring

När du ska jämföra olika olycksförsäkringar är det viktigt att förstå vilka förmåner och skydd de erbjuder. En olycksförsäkring kan inkludera flera olika aspekter av skydd, såsom vård och behandling, krisstöd, tandskador, bestående men, sjukhusvistelse, förlorad arbetsförmåga, ärrersättning och dödsfall.

Först och främst bör du titta på försäkringens täckning för vård och behandling. En bra försäkring bör omfatta kostnader som uppkommit till följd av olycksfallsskador som krävt läkarvård, samt ersättning för utgifter som resor till och från behandling, skadade kläder, glasögon och hjälm vid olycksfallstillfället. Kostnader inom Norden bör också ersättas.

Krisstöd är en annan viktig del. En försäkring som erbjuder behandling hos en legitimerad psykolog vid krisreaktioner efter händelser som olycksfall, nära anhörigs död, överfall eller våld kan vara mycket värdefull. Se efter att försäkringen täcker kostnader för resor till och från behandling och att behandlingen kan påbörjas inom rimlig tid efter händelsen.

För att vara väl förberedd bör du också överväga försäkringens täckning för tandskador. Den bör inkludera ersättning för tandvårdskostnader till följd av olycksfallsskador som krävt tandläkarbehandling, och omfatta kostnader inom Norden.

Utöver detta är det viktigt att granska försäkringens täckning för bestående men och medicinsk invaliditet. Ersättning vid bestående men bör vara klart specificerad och baseras på en medicinsk bedömning enligt branschstandarder. Maximal ersättning bör vara rimlig och väl anpassad till den ekonomiska verkligheten.

För att få en omfattande täckning bör du också se över försäkringens innehåll av sjukhusvistelse och förlorad arbetsförmåga. En rimlig ersättning per påbörjat dygn vid sjukhusvistelse, samt ersättning för förlorad arbetsförmåga över 50% i kombination med medicinsk invaliditet och försäkringskassans godkännande av sjukersättning är viktiga punkter att beakta.

Slutligen, om du vill ha fullständig täckning, bör du se över försäkringens innehåll av ärrersättning och dödsfallsersättning. Ärr och estetiska förändringar som uppstått efter olycksfall bör omfattas, och en rimlig engångsersättning bör fastställas baserat på faktorer som ålder, ärrplacering och storlek. Dödsfallsersättning bör vara en del av försäkringen för att ge stöd till familjen i en svår tid.

Så här jämför du olycksfallsförsäkring

Så väljer du rätt olycksförsäkring

Utvärdera dina behov

Innan du väljer en olycksförsäkring, ta en närmare titt på dina livsstil och aktiviteter. Vad är dina vanligaste sysslor och hobbies? Bedöm vilka risker du utsätts för dagligen.

Jämför täckning och villkor

När du har förstått dina behov, jämför olika försäkringsalternativ. Granska täckningen för medicinsk vård, rehabilitering och eventuella funktionshinder. Läs igenom villkoren noggrant för att undvika obehagliga överraskningar senare.

Anpassa efter din budget

Efter att ha identifierat rätt täckning, anpassa försäkringen till din budget. Tänk på premiens kostnad i förhållande till den skyddsnivå du får. Balansera trygghet med ekonomi för att göra det bästa valet för dig och din familj.

Vanliga frågor och svar om olycksfallsförsäkringar

Vad täcker en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring täcker kostnader vid olycksfallsskador, såsom läkarvård och rehabilitering.

Vilket försäkringsbolag har den bästa olycksfallsförsäkringen?

Det finns flera bra alternativ som ICA Försäkring, Hedvig, Konsumentförsäkring och Sensor Försäkring.

Varför behöver jag en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk trygghet vid oväntade olyckshändelser och kan täcka kostnader som annars kan bli höga.

Vilket försäkringsbolag erbjuder den bästa olycksfallsförsäkringen för vuxna?

Flera försäkringsbolag som ICA Försäkring och Hedvig erbjuder konkurrenskraftiga olycksfallsförsäkringar för vuxna.

Vad skiljer den bästa olycksfallsförsäkringen för pensionärer från andra?

En bra olycksfallsförsäkring för pensionärer kan inkludera särskilda täckningar och förmåner anpassade efter deras behov.

Vad ingår i en bästa olycksfall och sjukförsäkring?

En kombinerad olycksfall och sjukförsäkring täcker både olycksskador och sjukdomar, vilket ger omfattande skydd.

Vilket försäkringsbolag erbjuder bästa olycksfallsförsäkringen för pensionärer?

Både ICA Försäkring och Hedvig har alternativ som passar pensionärers behov.

Vilket försäkringsbolag har bäst olycksfallsförsäkring 2024?

Det är bäst att jämföra olika alternativ, inklusive ICA Försäkring och Hedvig, för att hitta den som passar bäst.

Vad inkluderas i den bästa sjuk och olycksfallsförsäkringen?

Den bästa sjuk och olycksfallsförsäkringen täcker kostnader vid både olycksfall och sjukdomar, för omfattande trygghet.

Vilket försäkringsbolag erbjuder bästa olycksfallsförsäkring för seniorer?

Både ICA Försäkring och Hedvig har alternativ som kan passa seniorers behov.

Varför är liv och olycksfallsförsäkringen ett bra alternativ?

Liv och olycksfallsförsäkringen ger en kombination av skydd vid både olycksfall och för framtida behov.

Var hittar jag olycksfallsförsäkringar som är bäst i test?

Se vår lista längst upp på sidan, den inkluderar bolag som ICA Försäkring, Hedvig, Konsumentförsäkring och Sensor Försäkring.

Olycksfallsförsäkring bakgrund
Redo för en olycksfallsförsäkring?

Hitta en försäkring